PROCEEDINGS 4-2012

COVER

TITUL


HIGHER EDUCATION FOR THE KNOWLEDGE ECONOMY

Beloev H. ... 5

HYBRID CLOUD COMPUTING MODEL AND ITS MID MARKET UTILIZATION
Ristova E., V. Gecevska., Z.Panov ... 9

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОРАБОПЛАВАНЕТО – СПЕЦИФИКА НА СТРУКТУРАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МЕХАНИЗМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
Kolev V. ... 12

DETERMINATION OF INDIVIDUAL INFORMATION ACTIVITY OF STUDENTS IN TECHNICAL DISCIPLINE
Koleva N. ... 16

LOGISTIC, ECONOMICS AND EXPLOITATIONAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE ROLLING STOCK OF THE PUBLIC COMMUNAL COMPANY – PRILEP PRILEP 2011
Dukoski I., N. Taleski, N. Talevski ... 20

OPTIMAL MANIPULATING WITH MUNICIPAL WASTE IN PRILEP
Dukoski I., N. Taleski, N.Talevski. ... 24

MANUFACTURING OF A CENTRAFUGAL PUMP USING INTEGRATED COMPUTER AIDED APPROACH
Markov Z., P. Popovski , G. Talevski, E. Ristova. ... 27

USING WELDING SIMULATIONS TO PREDICT DEFORMATIONS AND DISTORTIONS OF COMPLEX CAR BODY PARTS WITH MORE WELDS
Bradáč J. ... 30

THE BUSINESS PERSPECTIVE OF CLOUD COMPUTING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Ristova E., Z.Panov, V.Gecevska, Lj Stefanovska-Ceravolo. ... 33

METHODS OF TECHNICAL PROGNOSIS - REVIEW
Krupa M. ... 37

REMOTE CONTROL AND MAINTENANCE IN HEATING PLANT WITH USE OF SCADA SYSTEM
Prvulović S., D.Tolmač, M.Matić. ... 41

SYSTEM FOR CONTROL AND MONITORING OF LI-ION BATTERY
Velev B., B. Banov, G. Velev. ... 45

THE MEANING OF INNOVATION FOR THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES
Serafimovska H. ... 48

INDOOR AIR QUALITY (IAQ) AS A PARAMETER AFFECTING WORKPLACE PRODUCTIVITY
Stefanovska Lj., D Mirakovski., R Polenakovik, E.Ristova, Z.Sovreski. ... 52

NUMERICAL REVIEW OF POSSIBLE CLOSE UP SOLUTIONS TO SIMULATE INITIATION AND PROPAGATION OF SMALL CRACKS IN MARTENZIT STRUCTURES
Doncheva E., G. Adziev. .... 55

METHOD FOR CREATIVE INTERPRETATION OF MUSICAL CONTENT THROUGH PARAMETRIC MAPPING OF ART FORMS
Designer B. ... 58

VISIC – SOFTWARE PROTOTYPE FOR GENERATION OF MUSIC VISUALIZATION BASED ON HUMAN BODY MOVEMENT/DANCE
Designer B., E. Funk, N. Orloev A. ... 62

ALGORITHM FOR AUTOMATED DETECTION AND DETERMINING THE NUMBER OF CELLS FROM REGULAR MICRORELIEFS OBTAINED BY VIBRATORY PLASTIC SURFACE DEFORMATION BASED ON DIGITAL IMAGE PROCESSING METHODS
Slavov S. ... 66

CREATIVE AND INNOVATIVE TECHNIQUES AND EFFECTS IN THE SERIOUS GAMES ORIENTED TO THE VISUAL MESSAGES
Dzhurov K. ... 70

CREATING A STRUCTURE FOR CREATIVE AND INNOVATIVE OPEN MULTIMEDIA SERIOUS GAME
Dzhurov K., Hr. Beloev, N.Orloev. ... 74

VISUAL AND VERBAL MESSAGES AND IMAGES TO STIMULATE THE TWO FEATURES AND THE TWO CONDITIONS OF "THE ELEMENT" OF KEN ROBINSON
Dzhurov K., G.Georgiev, Hr. Beloev, N. Orloev. .... 77

“DESCARTES” SYSTEM FOR CREATIVE AND INNOVATIVE THINKING AN EGO-CENTERED HEXAGONAL MODEL OF CREATIVE AND INNOVATIVE THINKING
Orloev N. ... 80

GENERATION OF ABSTRACT FORMS AND COMPOSITIONS BY TRANSITION FROM ONE FORM TO ANOTHER
Doichinov J., К. Uzunov., ... 84

ОПТИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА РЕДА В УЕБ ТИПОГРАФИЯТА
Илиев И. ... 88

THE TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY IN THE MINERAL PROCESSING FOR LEAD-ZINC AND COPPER ORES BY MICROSOFT EXCEL
Krstev A., Z. Vuckovski, D. Krstev, B. Krstev. ... 91

MATHEMATICAL MODEL FOR REGENERATION AND THE OPTIMIZATION OF THE CATION EXCHANGER WORK.
Megrelishvili Z, I. Didmanidze, E. Nijaradze, G. Kakhiani. ... 95

THE PRINCIPLE OF „FORM FOLLOWS FUNCTION“ IN GUI DESIGN
Anguelova S. ... 99

ЗАВИСИМОСТ НА ПЛАСТИЧНАТА ФОРМА И ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ОТ МАТЕРИЯТА, КОЯТО Я ИЗГРАЖДА
Гаджева М. ... 101

"KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATION." SYMBOLS OF THE POSTINDUSTRIAL AGE.
Orloev N. ... 105

CREATIVITY AND INNOVATION IN INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. INFORMATION DESING AS HIGHLY INTELLECTUAL TECHNOLOGY
Beloev H., N. Orloev, K. Uzunov, J. Doichinov. ... 108

PRINCIPLES FOR CREATING EFFECTIVEVISUAL AND VERBAL IMAGES IN CREATIVE COMMUNICATIONS AND PRESENTATIONS
Orloev, V. Vatashka. ... 112

SUPERPRESENTATION – CONSTRUCTIVE METHODS AND STYLES IN COMMUNICATIONS AND PRESENTATIONS
Vatashka V., Orloev. ... 115

CREATIVE MANAGEMENT,THE FUTURE OF COMPETITION, THE MARKET AS A CREATIVE AND INNOVATION FORUM.
Vassilev Y., N. Orloev, V. Velikov. ... 119

AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE.DEFINITION AND REALIZATION
Kyuchukov T. ... 122

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ.
Червендинев Г. ... 126

RESEARCH OF THE FUTURE PERSPECTIVES OF BPM STRATEGIC EFFORTS IN THE BULGARIAN ENTERPRISES
Nikolova - Alexieva V. ... 128

INNOVATIVE TEACHING TECHNIQUES
Vachinska S. ... 132

ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОМБИНИРАНОТО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ СТАБИЛИЗИРАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕ НА СИЛОВИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ
Chetrokov, V.Georgiev, Salapateva, A. Zlatarov. ... 136

ПОВИШАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА ПРИ АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА НА РЯЗАНЕ
Salapateva, V. Georgiev, I.Chetrokov, Zlatarov. ... 139

ОБЗОР НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ IEC-61131 И IEC-61499
Карамишев Х., Г. Попов, И. Бачкова. ... 142

СЪЗДАВАНЕ НА IEC-61499 БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАБОТВАЩАТА СТАНЦИЯ „S-BE-M“ НА FESTO
Карамишев Х., Г. Попов, И. Бачкова. ... 146

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ IEC 61499 ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ
Стамболов Г. ... 150

ТЕХНОЛОГИЧНА НАДЕЖДНОСТ ПРИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ
Salapateva S. ... 155

СОЦИАЛНИЯТ ЕЛЕМЕНТ И НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО В СЪВРЕМЕННОТО КОРАБОПЛАВАНЕ
Kolev V. ... 159

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION OF INTEGRATED INFORMATION ENVIRONMENT OF EDUCATION ACTIVITY
Koleva N. ... 163

ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА
Младенова М., М. Иванова. ... 167

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА МОДУЛАРНИ СЪРВЪРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА UML
Antonova I., I. Gerdjikov, I. Batchkova, G. Elenkov. ... 169

ПОДХОДИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЕ В СРЕДАТА НА ECLIPSE
Бачкова И. ... 173

COMPUTER MODELLING OF TWIST DRILL SHAPENED AT CONICAL – HELICAL SURFACE
Nikolcheva G., I. Likov, K. Stoyanov. ... 174

РОЛЯ НА БАЗИРАНЕТО ПРИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ
Salapateva S. ... 179

ИНТЕЛИГЕНТНА ПЕРИФЕРИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНА IEC 61499 БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИКА
Гешев Т., Г. Попов. ... 182

МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНИ СЪСТОЯНИЯ С ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРЕМАТА НА ХИПОТЕЗИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА МАСЛЕНАТА СИСТЕМА НА ДВИГАТЕЛ ТВ3-117 ЗА ВЕРТОЛЕТ МИ-8)
Загорски Н. ... 189

ORGANIZATIONAL MODEL FOR AUTOMATED MANAGEMENT OF SMALL FIRMS
Demirova S. ... 190

SCALE OF APPLICATION OF CAD/CAM SYSTEMS IN KOSOVO ENTERPRISES
Azemi F., G. Pllana ... 192

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA