PROCEEDINGS 4-2014

COVER

TITUL


СЪЗДАВАНЕ НА IEC 61499-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОРТИРАЩАТА СТАНЦИЯ FESTO MPS SORTING
Христо Карамишев ... 3

COMBINED APPROACH FOR MODELING OF MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
Assoc. Prof. Dr. Eng. Antonova I. D. ... 7

ПОДХОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗОНА НА ДЕЛТА РОБОТ С ШЕСТ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА
Еделвайс Черчеланов, Христо Карамишев, Георги Попов ... 11

ПОДХОД ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПОЗИЦИОНИРАЩИТЕ ВЪРТЯЩИ МОМЕН-ТИ НА ДЕЛТА РОБОТ ЧРЕЗ СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ MSC ADAMS
Христо Карамишев, Еделвайс Черчеланов, Георги Попов ... 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ДИНАМИЧНИТЕ ИМ ПОДПИСИ
M.Sc. Nabotov, Y. PhD., Assoc. Prof. Atanassov A. ... 19

СЕМАНТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА SEMANTICS METHODS FOR INTEROPERABILITY OF ENTERPRISES
гл. ас. Гочева Д. Г., проф. д-р Бачкова И. А. ... 23

WEB-BASED SYSTEM FOR MAILPIECE DIAGNOSTICS INTENDED TO USPS
Assoc. Prof. Atanassov A. ... 27

INTELLIGENT DECISION-MAKING FOR ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES BASED ON MULTI-ATTRIBUTE KEY PERFORMANCE INDICATORS
M.Sc. Grzelak D., Dipl.-Wirt.-Inf. Freund R., Dr. Wiemer H., Prof. Großmann K. ... 31

FEASIBILITY CRITERIA COMMERCIAL IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES
Топ-менеджер Ускова И., Топ-менеджер. Чекунова-Томашева Н. ... 35

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ph.D, assoc. prof. Mitin S., Dr. Sc., prof. Bochkarev P. Ph.D, assoc. prof. Bokova L. ... 38

COMPARISON BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
M.Sc. Ivanova Milka ... 42

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРТОГОНАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЗАИМНО ПРЕСИЧАЩИ СЕ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ
Аsst. Prof. Tsoneva Zoya PhD ... 46

СИНЕРГИЧНОСТ НА СИСТЕМАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ В ДИЗАЙНА
Assoc. prof. Evtimova M. ... 50

RISK MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Assos.Prof. Toni Mihova , PhD, Assos.Prof.Valentina Nikolova – Alexieva, PhD., Assistant Prof. Tania Gigova ... 52

RAPID PROTOTYPING – DEFINITION OF TERMS AND HOW TO APPLY DURING A STUDENT PROJECT
Dipl.-Ing. Pointner A.,BSc; Dipl.-Ing. Schnöll H.P.; Dipl.-Ing. Friessnig M.,BSc; Heinzle P., BSc. ... 56

CREATING AND RESEARCHING SUSTAINABLE DESIGN OF CORRUGATED CARDBOARD FURNITURE WITH ADVANCED TECHNOLOGICAL MEANS
Phd Tihomir Dovramadjiev, Prof. Phd Plamen Bratanov, Phd Kremena Cankova, Phd Ginka Jecheva ... 59

ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA