PROCEEDINGS 4-2014

COVER

TITUL


СЪЗДАВАНЕ НА IEC 61499-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОРТИРАЩАТА СТАНЦИЯ FESTO MPS SORTING
Христо Карамишев ... 3

COMBINED APPROACH FOR MODELING OF MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
Assoc. Prof. Dr. Eng. Antonova I. D. ... 7

ПОДХОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗОНА НА ДЕЛТА РОБОТ С ШЕСТ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА
Еделвайс Черчеланов, Христо Карамишев, Георги Попов ... 11

ПОДХОД ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПОЗИЦИОНИРАЩИТЕ ВЪРТЯЩИ МОМЕН-ТИ НА ДЕЛТА РОБОТ ЧРЕЗ СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ MSC ADAMS
Христо Карамишев, Еделвайс Черчеланов, Георги Попов ... 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ДИНАМИЧНИТЕ ИМ ПОДПИСИ
M.Sc. Nabotov, Y. PhD., Assoc. Prof. Atanassov A. ... 19

СЕМАНТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА SEMANTICS METHODS FOR INTEROPERABILITY OF ENTERPRISES
гл. ас. Гочева Д. Г., проф. д-р Бачкова И. А. ... 23

WEB-BASED SYSTEM FOR MAILPIECE DIAGNOSTICS INTENDED TO USPS
Assoc. Prof. Atanassov A. ... 27

INTELLIGENT DECISION-MAKING FOR ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES BASED ON MULTI-ATTRIBUTE KEY PERFORMANCE INDICATORS
M.Sc. Grzelak D., Dipl.-Wirt.-Inf. Freund R., Dr. Wiemer H., Prof. Großmann K. ... 31

FEASIBILITY CRITERIA COMMERCIAL IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES
Топ-менеджер Ускова И., Топ-менеджер. Чекунова-Томашева Н. ... 35

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ph.D, assoc. prof. Mitin S., Dr. Sc., prof. Bochkarev P. Ph.D, assoc. prof. Bokova L. ... 38

COMPARISON BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
M.Sc. Ivanova Milka ... 42

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРТОГОНАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЗАИМНО ПРЕСИЧАЩИ СЕ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ
Аsst. Prof. Tsoneva Zoya PhD ... 46

СИНЕРГИЧНОСТ НА СИСТЕМАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ В ДИЗАЙНА
Assoc. prof. Evtimova M. ... 50

RISK MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Assos.Prof. Toni Mihova , PhD, Assos.Prof.Valentina Nikolova – Alexieva, PhD., Assistant Prof. Tania Gigova ... 52

RAPID PROTOTYPING – DEFINITION OF TERMS AND HOW TO APPLY DURING A STUDENT PROJECT
Dipl.-Ing. Pointner A.,BSc; Dipl.-Ing. Schnöll H.P.; Dipl.-Ing. Friessnig M.,BSc; Heinzle P., BSc. ... 56

CREATING AND RESEARCHING SUSTAINABLE DESIGN OF CORRUGATED CARDBOARD FURNITURE WITH ADVANCED TECHNOLOGICAL MEANS
Phd Tihomir Dovramadjiev, Prof. Phd Plamen Bratanov, Phd Kremena Cankova, Phd Ginka Jecheva ... 59

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA