ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

15.06.2018

Потвърждение за приемането на резюмето

30.06.2018

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка  за публикация Форма “В”или онлайн регистрация

31.07.2018

Заплащане на конгресните такси

31.07.2018

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конгреса

01.09.2018

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

01.09.2018

Регистрация на участниците
от 16:00 до 20:00 часа
от 08:00 до 10:00 часа


12.09.2018
13.09.2018

Откриване на Конгреса 10.00 ч.

         13.09.2018

Отпътуване на участниците

15.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA