ТАКСИ

Вид такса
Лева
Преди 30.07
След
30.07
1. Конгресни такси:
1.1 Такса за участие
Включва:Публикуване в периодичното издание „International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials” - ISSN 2535-0021 (Print), ISSN 2535-003X (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конгресни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

250
150*

* За млади  учени  до 35 години

300
180*

* За млади  учени  до 35 години

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 120 150
02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,
150 200
03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials” - ISSN 2535-0021 (Print), ISSN 2535-003X (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и отпечатване на постерния доклад във формат A1

120

150

04. Доплащания:
4.1 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

30

30

4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади);

40 40

(за членове на НТСМ)

НОЩУВКИ
Хотелски комплекс Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“
Цена на една нощувка: 
единична стая – 100 лв.,
двойна стая – 130 лв.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA